title

Geschiedenis

Geschiedenis Pape Rietdekkers

De geschiedenis van Pape Rietdekkers gaat terug tot 1899. In dit jaar nam Willem Klumper het rietdekkersbedrijf over van ene mijnheer Meijer woonachtig in Velswijk. Willem was naast rietdekker ook boer en dorpsroeper in Zelhem. Omstreeks 1925 kwam zijn zoon Harm op 15 jarige leeftijd in het bedrijf en samen bedienden ze de klandizie in Zelhem en omstreken. Het werk bestond toen nog voornamelijk uit het dekken van boerderijen en hooibergen. Ook werd nog vaak met stro gedekt wat door de boeren speciaal werd verbouwd, aangezien het schraal en hard ‘weitenstro’ moest zijn. Weiten komt waarschijnlijk van het Duitse Weitzen wat tarwe betekend. Klumper vertelde vaak over zijn belevenissen op de boerderijen en dat ze soms voor augustus, als er werd geoogst wel 40 hooibergen dekten.

Naast riet / stro dekker was Harm boer en houthakker. ’s Winters werden en rijen populieren gekapt voor de klompenmakers Seuters in Keijenborg.

Het voorjaar van 1974

In het voorjaar van 1974 is Henk Pape als medewerker bij Klumper als opperman het toenmalige team rietdekkers komen versterken. Een jaar later heeft Henk het bedrijf overgenomen van Harm Klumper en nu 40 jaar later is het stokje doorgegeven aan dochter Judith.

Anno nu

Hoewel het rietdekken technisch niet veel veranderd is, zijn de toepassingen, eisen en dakconstructies daarentegen enorm veranderd. Denk hierbij aan isolatiewaarden, verbeterde brandveiligheid, biobased en energieneutraal bouwen, dampdichtheid et cetera.
Wij van Pape Rietdekkers vinden riet een geweldig product. Het is een flexibel bouwmateriaal dat zich eenvoudig laat vormen om de mooiste ronde dakkappelen, erkers en complete gevels te bedekken.
Deze flexibiliteit en natuurlijke kwaliteiten van het materiaal zorgen ervoor dat ook in de toekomst riet blijvend wordt toegepast.