title

Rieten dak constructies

Rieten dak constructies

We rangschikken rieten daken in twee categorieën, namelijk het traditionele rieten dak en het gesloten gebonden rieten dak. Deze twee benamingen hebben betrekking op de dakconstructie.

Het traditionele rieten dak

Het traditionele rieten dak wordt ook wel de open constructie genoemd. Hierbij wordt het riet aangebracht op een open kapconstructie. Bij deze constructie worden horizontaal rietlatten aangebracht op een afstand van 28 centimeter. Het riet wordt door middel van bind- en dekdraad op de rietlatten bevestigd. Het voordeel van deze traditionele constructie is dat het rieten dak ook van binnenuit kan drogen waardoor de levensduur verlengd wordt.

Het gesloten gebonden rieten dak

De gesloten constructie werkt op een iets andere manier. Hierbij wordt het riet direct op het dakbeschot bevestigd door middel van schroef- en spandraad. Doordat het riet bij een gesloten constructie niet van binnenuit kan drogen, is het belangrijk dat de onderconstructie dampdicht is afgewerkt. Wanneer dit namelijk niet het geval is, kan er lucht van binnen naar buiten gaan door de onderconstructie. Deze lucht kan dan gaan condenseren in het rietpakket, wat rotting tot gevolg kan hebben. De voordelen van de gesloten constructie is een hogere isolatiewaarde en de brandveiligheid van het rieten dak.

Overigens is het ook mogelijk om een combinatie van beide systemen aan te brengen. Dit wordt gedaan door een extra open spouw aan te brengen na het dakbeschot of de beplating.

Meer weten over dakconstructies of vrijblijvend een offerte? Bel ons op 0314 – 33 40 27 of klik hier

Of neem gerust contact met ons op via e-mail of onze contactpagina

PAPE RIETDEKKERS - PROFESSIONEEL EN INNOVATIEF
Contact

Aangesloten bij de vakfederatie rietdekkersGecertificeerd voor onderhoudswerk door Monumentenwacht Gelderland